دستورالعمل نگارش مقاله

فرایند دریافت و داوری مقالات از طریق مرکز مطالعات و سایت کنگره انجام می گیرد.
مقالات ارائه شده تا کنون در هیچ یک از مجلات و نشریات داخلی و خارجی به چاپ نرسیده باشد و یا در نوبت نشر نباشد.
مقالات منتخب در ویژه نامه فصلنامه مطالعات فرهنگ ایثار چاپ خواهد شد.

دستورالعمل نگارش مقالات:

الف) عنوان فارسی و انگلیسی(Title) (ترجمه دقیق)

ب) چکیده فارسی و انگلیسی (ترجمه دقیق) دارای بخش­ های هدف (Aim)، روش‌ها (Methods)، یافته‌ها (Findings) و نتیجه‌گیری (Conclusion) حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه (در مقالات پژوهشی نظری دو بخش روش‌ها و یافته‌ها در قالب یک بخش با عنوان استدلال‌ها و نقدها ارایه می‌شوند)

پ) کلیدواژه‌های فارسی و انگلیسی، حداقل 3 و حداکثر 6 کلمه

ت) مشخصات متن اصلی مقاله با توجه به نوع مقاله به شرح زیر است:

پژوهشی نظری

این مقالات حاصل فعالیت نظری نویسنده(گان) هستند و در آنها فرآیند تحلیل استدلالی انجام شده و داده‌های کمّی ندارند. توجه به این نکته ضروری است که این مقالات باید دارای استدلال‌های منطقی (ترجیحاً صوری‌شده) قوی باشند و صرفاً بحث کلامی مورد پذیرش نیست (4000 تا 6000کلمه؛ 15 تا 20منبع). بخش‌های این مقالات شامل موارد زیر است

 (دستورالعمل نگارش مقالات پژوهشی نظری):

 • مقدمه (در مقدمه باید ابتدا مساله مورد نظر طرح شده و به معرفی نظرات گوناگون در خصوص مساله پرداخته شود و در انتها، با توجه به نقاط تاریک ادبیات مورد بحث، هدف مقاله بیان شود)؛
 • استدلال‌ها و نقدها (در این بخش باید به صورت‌بندی دقیق استدلال ارایه‌شده پرداخته شده و هر استدلال توسط خود نگارنده مورد نقد قرار بگیرد. این بخش می‌تواند زیرتیترهای متعدد داشته باشد)؛
 • نتیجه‌گیری (برای نتیجه‌گیری باید توجه کنید که نتیجه شما نباید فرای سئوال و استدلالی که برای آن مطرح کرده‌اید باشد و باید در محدوده استدلال خود نتیجه‌گیری و در واقع ادعا نمایید).

پژوهشی کیفی

مقالات پژوهشی که در حوزه‌هایی که امکان مطالعه مستقیم شاخص‌های مورد نظر وجود ندارد با استفاده از نظر خبرگان آن حیطه انجام می‌شود و باید مستندات معتبر و قابل اتکایی داشته باشد (2000 تا 2500کلمه؛ 35 تا 45منبع). بخش‌های این مقالات شامل موارد زیر است:  

 • مقدمه؛
 • مشارکت‌کنندگان و روش‌ها؛
 • یافته‌ها (با حداکثر 2 دیاگرام)؛
 • بحث؛ و
 • نتیجه‌گیری.

توصیفی و نظرسنجی

مقالاتی که صرفاً به جمع‌آوری داده‌های توصیفی از طریق ابزارهای گوناگون مانند چک‌ لیست و پرسش‌نامه می‌پردازند و مداخله‌ای در آنها انجام نمی‌شود. این مقالات در حوزه مقالات پژوهشی نیستند و تنها در صورتی که بتوانند جنبه کاربردی قوی و اثرگذار خود را نشان دهند پذیرفته می‌شوند (2000تا 2500کلمه؛ 25 تا 30منبع). بخش‌های این مقالات شامل موارد زیر است:

 • مقدمه؛
 • ابزار و روش‌ها؛
 • یافته‌ها (با حداکثر 2 دیاگرام)؛
 • بحث؛ و
 • نتیجه‌گیری.

نامه به سردبیر

این مقالات معمولاً به نظر افراد خبره در مورد مقالات منتشرشده در نشریه و احیاناً نقد آنها اختصاص دارد. در موارد مناسبتی، سردبیر می‌تواند شخصاً یا با دعوت از افراد صاحب‌نظر اقدام به نگارش این دست مقالات نماید (800 تا 1000کلمه؛ حداکثر 5 منبع). بخش‌های این مقالات شامل موارد زیر است:

 • مقدمه؛
 • تیترهای اصلی به صلاحدید نویسنده (1 تا 2 مورد)؛ و
 • نتیجه‌گیری.

ث) تمامی مقالات باید در انتهای خود دارای 5 بخش تشکر و قدردانی، تاییدیه‌های اخلاقی، تعارض منافع، سهم نویسندگان در مقاله و منابع مالی/حمایت‌ها باشند. در صورتی که موردی برای ارایه در هر تیتر وجود ندارد از عبارت "موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است" استفاده نمایید.

ج) ارجاع به منابع در همه موارد لازم به‌صورت کامل رعایت و برای ارجاع به منبع از سیستم شماره‌گذاری استفاده شود. بدین شکل که منابع در قسمت فهرست منابع و براساس ترتیب استفاده در متن طبقه‌بندی گردیده و به ترتیب شماره‌گذاری شوند. در هر کجای لازم متن، عدد مربوط به منبع مورد نظر در [...] آورده شود. در صورتی که در یک [...] به بیش از یک منبع ارجاع شود اعداد باید از راست به چپ بزرگ شده و با ویرگول از هم جدا شوند (مثال: [8، 11، 42]). اگر چند منبع مورد استناد متوالی باشند با خط تیره از هم جدا می‌شوند و جهت نگارش به‌صورت ریاضی می‌شود (مثال: [12، 25، 38-32، 51-44]).

چ) منابع مورد استناد در متن، در انتهای متن مقاله به ترتیب ورود به متن فهرست شده و شماره‌گذاری می‌شوند. توجه داشته باشید که تنها منابع معتبر قابل استناد در نگارش مقالات پژوهشی منابعی هستند که محتوای آنها داوری‌همتراز‌شده باشد. به این ترتیب، کتاب، سایت اینترنتی، مطالب ارایه‌شده در کنفرانس‌ها، پایان‌نامه یا رساله دانشجویی و ... منابع معتبر نیستند و تنها مقالات منتشرشده در نشریات پژوهشی، منابع معتبر به حساب می‌آیند. به همین دلیل، حداقل 80% منابع مورد استناد در مقاله ارسالی نویسندگان باید از مقالات منتشرشده معتبر باشند.

چگونگی ارسال مقاله

1- فرستنده مقاله، به‌عنوان رابط کلیه امور در مورد مقاله در نظر گرفته می­شود و کلیه مکاتبات و اطلاع ­رسانی­ های بعدی با وی صورت می­گیرد.

2- به هنگام ارسال یا ویرایش پرونده مقاله دقت داشته باشید که چکیده فارسی و انگلیسی و کلیدواژه­های فارسی و انگلیسی و همچنین مشخصات خواسته‌شده نویسندگان به دقت در جای مناسب نوشته شوند. مقالات فاقد این اطلاعات در روند بررسی وارد نمی­شوند.

3- کل فایل مقاله را به صورت تک­ ستونی، در کاغذ A4 با فواصل مساوی 3 سانتیمتر از بالا، پایین، چپ و راست،  با فونت فارسی میترا (اندازه 12) و فونت انگلیسی Times New Roman (اندازه 11) و با فاصله خطوط 5/1 واحد تنظیم نمایید.

4- فایل مقاله باید دارای 5 قسمت مجزای صفحه اول (1 صفحه)، چکیده (1 صفحه)، متن مقاله، منابع و دیاگرام‌ها (هر کدام در یک صفحه مجزا و توضیح هر کدام در همان صفحه) باشد.

الف) در صفحه اول باید عنوان فارسی و انگلیسی و مشخصات کلیه نویسندگان به ترتیب درج نام نوشته شود.

-          برای نویسنده مسئول باید نام، نام ­خانوادگی، آخرین مدرک اخذ شده و رشته تحصیلی، وابستگی (به این صورت نام گروه آموزشی، نام بخش/مرکز تحقیقاتی، نام دانشکده/پژوهشکده، نام دانشگاه/پژوهشگاه، شهر، کشور)، شماره همراه، شماره ثابت و آدرس پستی و پست الکترونیک مشخص شده باشد.

-          برای سایر نویسندگان باید نام، نام­ خانوادگی، آخرین مدرک اخذ شده و رشته تحصیلی، وابستگی (به این صورت نام گروه آموزشی، نام بخش/مرکز تحقیقاتی، نام دانشکده/پژوهشکده، نام دانشگاه/پژوهشگاه، شهر، کشور) و پست الکترونیک مشخص شده و ترتیب قرار گرفتن نام آنها مشخص باشد.

ب) در صفحه چکیده باید ابتدا چکیده و کلید واژه­ های فارسی و سپس چکیده و کلیدواژه­ های انگلیسی نوشته شود.

پ) در متن اصلی مقاله از آوردن پانویس به شدت پرهیز کنید. تنها موردی که پانویس می‌تواند ارایه شود زمانی است که مطلبی بیش از 500 کلمه از منبعی نقل شده باشد که در این مورد باید در پانویس به منبع اشاره شود و صرف ارجاع کافی نیست.

ت) در متن مقاله از آوردن هرگونه دیاگرام (شکل، جدول یا نمودار) خودداری کنید و فقط در مکان­هایی که باید هرکدام از موارد فوق قرار گیرند، شماره آن (مثلاً شکل 2، جدول 4 یا نمودار 1)، به‌صورت وسط­چین، داخل پرانتز، با یک خط فاصله از متون بالا و پایین آورده شود. دیاگرام­ها در انتهای مقاله و هرکدام در صفحات مجزا آورده شوند و حتماً شماره و توضیح (اندازه فارسی 10 و انگلیسی 9) داشته باشند. در متن برای شماره­گذاری و ارجاع به شکل، جدول و نمودار سه سری شماره­گذاری مستقل انجام شود. توجه داشته باشید که توضیحات هر دیاگرام باید به‌گونه‌ای باشد که بدون نیاز به متن مقاله بازگوکننده محتویات آن باشد.

ث) متن مقاله به فارسی نوشته و از نگارش کلمات با حروف رومن اکیداً پرهیز شود؛ در مواردی که کلمه غیرفارسی معادل رایجی در زبان فارسی ندارد، همان کلمه با حروف فارسی آوانویسی شود. در هر جای متن که لازم به نظر می­رسد، معادل غیرفارسی کلمه فارسی در همان محل و داخل پرانتز آورده شود (به هیچ وجه از پانویس برای این موضوع استفاده ننمایید). بدیهی است که معادل غیرفارسی یک کلمه­ مشخص، فقط یک­بار و در اولین مورد استفاده کلمه فارسی آن نوشته می ­شود.